Σας καλωσορίζουμε στό ανατολικότερο άκρο της Κρήτης και ποιό συγκεκριμένα στο χωριό παλαικαστρο του δήμου ιτάνου, όπου εδώ και πολλά χρόνια παράγουμε το ποιό πολύτιμο αγαθό για την υγεία του ανθρώπου, στην αμόλυντη γη του χωριού μας , το ελαιόλαδο sunrise.... όπως παράγεται καί καταναλώνεται απο τον ίδιο τον παραγωγό χιλιάδες χρόνια τώρα.